Home / இலங்கை வேலை வாய்ப்புக்கள் / கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்கள்

கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்கள்

எமது செய்தி தளத்தில் காணப்படும் Add senses கிளிக் செய்து எமது வானொலியின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள்.

எமது செய்தி தளத்தில் காணப்படும் Add senses கிளிக் செய்து எமது வானொலியின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள்.

About அகமுகிலன்

x

Check Also

RADIOTAMIZHA | வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 03

நிகழ்வுகள் 1324 – ஏட்றியனோப்பில் நகரில் இடம்பெற்ற சமரில் ரோமப் பேரரசன் முதலாம் கொன்ஸ்டன்டீன் லிசீனியசை வென்றான். 1987 – ...