Home / உள்நாட்டு செய்திகள் / RADIOTAMIZHA | புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் தொடர்பான விபரங்கள்

RADIOTAMIZHA | புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் தொடர்பான விபரங்கள்

01. பாகாப்பு அமைச்சு – கோட்டபாய ராஜபக்ஷ

02. நிதி – புத்தசாசன, மதங்கள் மற்றும் கலாசார விவகார அமைச்சு, நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு – மஹிந்த ராஜபக்ஷ

03. நிமல் சிறிபால டி சில்வா – தொழில் அமைச்சு

04. கல்வி அமைச்சர் – பேராசிரியர் ஜீ எல் பீரிஸ்

05. பவித்ரா வன்னியாராச்சி – சுகாதார அமைச்சு

06 வெளிவிவகார அமைச்சு – தினேஷ் குணவர்தன

07 டக்ளஸ் தேவநந்தா -கடற் தொழில் துறை அமைச்சர்

08. காமினி லொக்குகே – போக்குவரத்துதுறை அமைச்சர்

09. பந்துல குணவர்தன- வர்த்தகத்துறை

10. வன விலங்கு மற்றும் வன பாதுகாப்பு – சீ பி ரத்நாயக்க

11. ஜனக்க பண்டார தென்னகோன் – அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி

12. வெகுசன ஊடகம் – கெஹெலிய ரம்புக்வெல

13. சமல் ராஜபக்ஷ – நீர்பாசனத்துறை அமைச்சு

14. டளஸ் அழகப்பெரும – மின்சக்தித்துறை

15. ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ – நெடுஞ்சாலைகள்

16. கைத்தொழில்துறை – விமல் வீரவங்ச

17. மஹிந்த அமரவீர – சுற்றாடல்

18. எஸ் எம் சந்திரசேன – காணி விடயம் தொடர்பான

19. மஹிந்தாநந்த அளுத்கமகே – கமத் தொழில் அமைச்சு

20. வாசுதேவ நானயக்கார – நீர்வளங்கள் துறை

21. உதய பிரபாத் கம்மன்பில- வலுசக்தி துறை

22. ரமேஷ் பத்திரன – பெருந்தோட்டத்துறை

23. பிரசன்ன ரணத்துங்க – சுற்றுலாத்துறை

24. ரோஹித்த அபேகுணவர்தன – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை

25. நாமல் ராஜபக்ஷ – இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை

26. அலி சப்ரி – நீதித்துறை

மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு தலைவர்கள் நியமனம் :

கொழும்பு – பிரதீப் உதுகொட
கம்பஹா மாவட்டம் – சமன் பிரதீப் விதான
களுத்துறை – சஞ்சீவ எதிரிமான்ன
கண்டி – வசந்த யாப்பா பண்டார
மாத்தளை – எஸ். நாமக்க பண்டார
நுவரெலியா – எஸ். பி. திசாநாயக்க
காலி – சம்பத் அத்துகோரள
மாத்தறை – நிபுண ரணவக்க
ஹம்பாந்தோட்டை – உபுல் கலப்பத்தி
யாழ்ப்பாணம் – அங்கஜன் இராமநாதன்
கிளிநொச்சி – டக்ளஸ் தேவாநந்தா
வவுனியா – கே. திலீபன்
மன்னார் மற்றும் முல்லைத்தீவு – காதர் மஸ்தான்
அம்பாறை – டி. வீரசிங்க
திருகோணமலை – கபில அத்துகோரள
குருநாகல் – குணபால ரத்னசேகர
புத்தளம் – அசோக பிரியந்த
அநுராதபுரம் – எச். நந்தசேன
பொலன்னறுவை – அமரகீர்த்தி அத்துகோரள
பதுளை – சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய
மொனராகலை – குமாரசிறி ரத்நாயக்க
இரத்தினபுரி – அகில எல்லாவல
கேகாலை – திருமதி ராஜிகா விக்ரமசிங்க

 

இராஜாங்க அமைச்சர்கள் நியமனம் :

உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ஸ

வௌிநாட்டு தொழில்வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை இராஜாங்க அமைச்சர் – பிரியங்கர ஜயரத்ன

சூரிய சக்தி காற்று மற்றும் நீர் உற்பத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – துமிந்த திசாநாயக்க

பத்திக் கைத்தரி துறைகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – தயாசிறி ஜயசேகர

சந்தைப்படுத்தல் கூட்டுறவு சேவைகள் சந்தை அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் – லசந்த அழகியவன்ன

சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைச்சு மற்றும் சிறைக்கைதிகள் புனர்வாழ்வு இராஜாங்க அமைச்சர் – சுதர்சனி பெர்னாண்டோபுள்ளை

தெங்கு, கித்துல், பனை மற்றும் இறப்பர் செய்கை ஊக்குவிப்பு மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில், உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி வகைப்படுத்தும் இராஜாங்க அமைச்சர் – அருந்திக்க பெர்னாண்டோ

கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் – நிமல் லன்சா

குத வசதிகள், கொள்கலன் முனையங்கள், துறைமுக வசதிகள், படகுகள் மற்றும் கப்பல் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி துறைமுக கப்பல்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் – ஜயந்த சமரவீர

காணி முகாமைத்துவ விவகாரம், அரச தொழில்முயற்சி, காணி மற்றும் சொத்துக்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – ரொஷான் ரணசிங்க

கம்பனி தோட்டங்களை சீர்திருத்தல், தேயிலை தோட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்செய்கை, தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சர் – கனக ஹேரத்

தேசிய மரபுரிமை அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் – விதுர விக்ரமநாயக்க

கரும்பு, சோளம், மர முந்திரிகை, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு – பெருந்தோட்டம் சார்ந்த உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புக்கான இராஜாங்க அமைச்சர் – ஜானுக்க வகும்பர

அறநெறி பாடசாலைகள், பிக்கு கல்வி, பிரிவெனா மற்றும் பௌத்த பல்கலைக்கழக இராஜாங்க அமைச்சர் – விஜித்த பேருகொட

சமுர்த்தி, வதிவிட பொருளாதார, நுண் நிதிய, சுயதொழில், வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் கீழ் உழைப்பு பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – ஷெஹான் சேமசிங்க

உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல்கள் இரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமிநாசினி பாவனை இராஜாங்க அமைச்சர் – மொஹான் டி சில்வா

தங்காபரணங்கள் மற்றும் கனியவளங்கள் சார்ந்த கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் – லொஹான் ரத்வத்த

வாகன ஒழுங்குபடுத்தல், பஸ் போக்குவரத்து சேவைகள், ரயில் பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் – திலும் அமுனுகம

வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானைவேலி மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சர் – விமலவீர திசாநாயக்க

பிராந்திய உறவுகள் நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சர் – தாரக்க பாலசூரிய

கிராமிய வீடமைப்பு பிராந்திய உறவுகள் நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சர் – இந்திக்க அனுருத்த

அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால் வளர்ப்பு, கடற்றொழில், துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்றொழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அமைச்சர் – கஞ்சன விஜேசேகர

கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – சனத் நிஷாந்த

மகாவலி வலயங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்புக்கள் மற்றும் பொது உட்பட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் – சிறிபால கம்லத்

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர் – சரத் வீரசேகர

கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – அனுராத ஜயரத்ன

தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – சதாசிவம் வியாழேந்திரன்

கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் – தேனுக விதானகமகே

சுதேச வைத்திய முறைகளின் மேம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர் – சிசிர ஜயகொடி

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பகல்வி அறநெறி பாடசாலை கல்விச்சேவைகள் மற்றும் பாடசாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் – பியல் நிஷாந்த டி சில்வா

பிரம்புகள், பித்தளை, மட்பாண்டங்கள், மரப் பொருட்கள் மற்றும் கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் – பிரசன்ன ரணவீர

விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் – டி. பி. சானக்க

கால்நடை வளங்கள், பண்ணைகள் மேம்பாடு, பால் மற்றும் முட்டை சார் தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் – டி.பி. ஹேரத்

நெல் மற்றும் தானிய வகைகள், சேதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பழவகைகள், மிளகாய், வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு செய்கை மேம்பாடு மற்றும் விதை உற்பத்தி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர் – ஷஷீந்திர ராஜபக்ஸ

நகர அபிவிருத்தி, கரையோர கழிவுப்பொருள் அகற்றல் மற்றும் சமுதாய தூய்மைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் – நாலக்க கொடஹேவா

தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் – ஜீவன் தொண்டமான்

நிதி மூலதன சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் – அஜித் நிவாட் கப்ரால்

திறன் அபிவிருத்தி தொழில் கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர் – சீதா அரம்பேபொல

ஔடத உற்பத்திகள் வழங்கல்கள் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் – சன்ன ஜயசுமன

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் நியமனம் :

நிதி, புத்தசாசனம் – மத விவகாரம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சர் – மஹிந்த ராஜபக்ஸ

தொழில் அமைச்சர் – நிமல் சிறிபால டி சில்வா

கல்வி அமைச்சர் – ஜீ.எல். பீரிஸ்

சுகாதார அமைச்சர் – பவித்ராதேவி வன்னியாரச்சி

வௌிவிவகார அமைச்சர் – தினேஷ் குணவர்தன

கடற்றொழில் துறை அமைச்சர் – டக்ளஸ் தேவாநந்தா

போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் – காமினி லொக்குகே

வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் – பந்துல குணவர்தன

வன ஜீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சர் – R.M.C.B. ரத்நாயக்க

அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் – ஜனக்க பண்டார தென்னகோன்

வெகுசன ஊடக அமைச்சர் – கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் – சமல் ராஜபக்ஸ

மின்சக்தித் துறை அமைச்சர் – டலஸ் அழகப்பெரும

நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் – ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ

கைத்தொழில் துறை அமைச்சர் – விமல் வீரவங்க

சுற்றாடல் துறை அமைச்சர் – மஹிந்த அமரவீர

காணி அமைச்சர் – எஸ். எம். சந்திரசேன

கமத்தொழில் துறை அமைச்சர் – மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே

நீர்வழங்கல் துறை அமைச்சர் – வாசுதேவ நாணாயக்கார

எரிசக்தி அமைச்சர் – உதய பிரபாத் கம்மன்பில

பெருந்தோட்டத் துறை அமைச்சர் – ரமேஷ் பத்திரண

சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் – பிரசன்ன ரணதுங்க

துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சர் – ரோஹித அபேகுணவர்தன

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் – நாமல் ராஜபக்ஸ

நீதித் துறை – அலி சப்ரி

About Radio tamizha

x

Check Also

கொரோனாவால் இலங்கையில் 14 ஆவது மரணம் பதிவு…!

கொரோனா தொற்று காரணமாக மேலும் ஒருவர் உயிரழந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. குளியாபிட்டிய பிரதேசத்தை சேர்ந்த 50 வயதுடைய பெண் ...